İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız

  • Doğru işe doğru insan
  • Eşit işe eşit ücret
  • Başarıya bağlı liyâkat
  • Herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak

En önemli gücümüz tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızdır.

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir.

iş gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.