Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Tutarı (adet) Sermaye Oranı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.355.238,34 11.135.523.834 95,9959%
Diğer 4.644.761,66 464.476.166 4,0041%
Toplam 116.000.000 11.600.000.000 1