Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.158.907,34 95.83 95.83
Diğer 4.841.092,66 4.17 4,17
Toplam 116.000.000 100 100